ઇન્ડિયા
0

રેલ ભાડા વધારા મુદ્દે સીતારામ યેચુરીએ સરકાર પર પ્રહાર કરતા કહ્યું, “લોકોની આજીવિકા પર બીજો હુમલો”

સીપીએમના જનરલ સેક્રેટરી સીતારામ યેચુરીએ બુધવારે રેલવે ભાડા અને એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારાને લઈને સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. ૧…

પોલિટિક્સ
0

રેલ ભાડા વધારા મુદ્દે સીતારામ યેચુરીએ સરકાર પર પ્રહાર કરતા કહ્યું, “લોકોની આજીવિકા પર બીજો હુમલો”

સીપીએમના જનરલ સેક્રેટરી સીતારામ યેચુરીએ બુધવારે રેલવે ભાડા અને એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારાને લઈને સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. ૧…