પૂજા દરમિયાન કંઇ પૂછવાને બદલે ફક્ત આ 2 શબ્દો બોલો, દરેક મનોકામના પૂર્ણ થશે!

જો તમે હિન્દુ ધર્મ માં 

વિશ્વાસ રાખીએ છે.તમને આ તમને ખબર હસે કે આ ધર્મ માં રોજ સવારે ઊઠીને પૂજા પાઠ કરવા માટે આ નિયમ છે કારણે કે આ બધા જાણીએ છે કે આ શ્રુસ્તી માં રચયતા કામ કરે છે.આ ધર્મ માં લોકો ઈશ્વર ને યાદ કરે છે.ક્યારેય ભગવાન ના નામે ઉલ્લાહ ના નામ થી બધા ધર્મ અનુસાર બની રહે છે.પણ કોઈ ધર્મ માં પછી કોઈ વ્યક્તિ ને તેમની શ્ર્ધા માં પોતાના ઈશ્વર પર હોય છે.

કેટલાક લોકો પૂજા કરતી વખતે ભગવાન ને પ્રસન કરવા માટે એ કેટલાક લોકો રોજ આ દૈનિક જીવન માં શાંતિપૂર્વક અને મહત્વપૂર્વક કાર્ય કરે છે.અને આ ભગવાન ને પુષ્પયાદી અથવા તો કેટલાક પુરાણો માથી આ શ્લોક નો ઉપ્યોગ કરવામાં આવે છે.

જ્યારે કોઈ 

જે લોકો ઈશ્વર ની ભક્તિ કરે છે તે લોકો ની ઈછ પૂરી થાય છે.આમ બતાવવા માં આવે છે એ આપડા શસ્ત્રો માં કહ્યું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ ને સાચા દિલ થી પૂજા કરે તો ભગવાન તેમની ઇછા પૂરી થાય છે.આ કારણે તેમની ઇછા તરત જ પૂરી થાય છે.અને કહેવામા આવે છે કે જલ્દી થી ઈશ્વર થી બધી મનોકામના પૂરી થાય છે.

આજના સમય માં કોઈ ધન ની ઇછા થાય છે.આ કારણે તે આજકાલ ના લોકો ને પાછડ ભાગે છે કે કારણ કે આજ ના સમય માં કોઈ પણ વસ્તુ થી ધન ની પાચડ ભાગે છે.આ ઈશ્વર ની પાછડ આરાધના પાસે છે.આ કારણે તમે રોજ પૂજા કરો.આ ઍક વાત યાદ જરૂર રાખજો કે પૂજા કરતી વખતે સમય કોઈ પણ ઈશ્વર ની પાસે ધન ની માંગ ના કરો.

તો તમને કહેવામા આવે છે.

આ જે શબ્દ માં વાત કરવા માંગે છે કે તે ઍક સાધારણ છે.આ કારણે તે કોઈ ઈશ્વર ની પૂજા કરે ત્યારે કહો કે ઈશ્વર ની બધી દ્રષ્ટિ પણ બનાવી રાખો.આમ માણવામાં આવે છે કે જાદુય શબ્દ અત્યધિત પ્રિય હોય છે.આ કારણે ઈશ્વર ને એવા વ્યક્તિને કૃપા હમેશા બની રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *