જાણો હવન કરતી વખતે છેલે સ્વાહા કેમ બોલે છે.લાઇક અને શેર કરો.

માનવમાં આવે છે કે હિન્દુ ઘર્મ માં વધારે જૂની છે અને તે પ્રાચીન અને પવિત્ર ધર્મ માં સાધુ મહતમ વધારે મન સન્માન કરે છે.અને સાથે સાથે કેટલીક બધા ઑ રાખે છે.અને તે વિશેસ માનવમાં આવે છે.મ તમને બતાવવા માં આવે છે કે હિન્દુ ધર્મ માં શુભ કાર્ય માં પહેલા લોકો હવન કરાવતા હોય છે.

હમેશા એ વાત નું ધ્યાન રાખે છે.હવન સમયે લોકો આતુહી આપે છે.અને છેલે સ્વાહા બોલે છે.આમ જોવા માં આવે તો તે વધારે સારા દેખાય છે.અને તે અલગ પ્રકાર નું અનુભૂતિ આપે છે.

બતાવવા માં આવે છે કે આપડા હિન્દુ ધર્મ માં સૌથી પ્રવિત્ર ધાર્મિક અનુષ્ઠા માનવમાં આવે છે.હવન કરતી વખતે કેટલાક મંત્ર જપ કરવામાં આવે છે.સામગ્રી લગાવીને તે સામગ્રી નો ભોગ લગાવે છે.પણ સ્વાહા છેલે કેએમ બોલવામાં આવે છે.જો તમને આ વાત ની જાણકારી ના હોય તો અમે તમને કહેવામા આવે છે કે કેમ બોલવામાં  આવે છે.

આ હવન ધાર્મિક અનિષ્ઠા માં મંત્ર પાઠ કરીને તે સ્વાહા બોલે છે.અને તે ભગવાન ને અર્પિત કરે છે.એવું માનવમાં આવા છે કે કોઈ પણ યજ્ઞ ત્યારે સફળ થતું નથી.અને માનવમાં આવે છે કે આ હવન માં ગ્રહણ માનવમ આવે છે.આ હવન ના ગ્રહણ દેવતા માનવમાં આવે છે.

તમને એ વાત ની પણ ખબર હોવી જોઇયે.કે કોઈ પણ વસ્તુ તેને પ્રિય સુધી સલામત પહોચડવી સાચી રીત હોવી જોઇયે.તમારી જાણકારી માટે આ કહેવામા આવે છે કે આ કારણે હવન માં મંત્ર માં બાદ કરવા માં આવે છે.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *