પૂર્ણિમા ના દિવસે આ વિશેષ ઉપાય કરી લેવો જોઇએ આનાથી માતા લક્ષ્મી ની કૃપા થશે.

હિન્દુ ધર્મ માં પુર્ણિમા ની તિથી માં સારી માન્યતા છે, આ દિવસ વધારે ખાસ થાય છે.કારણ કે પુનત્વ ની તિથી માનવમાં આવે આવે છે.સારા શબ્દો માં કહીયે તો સરળ શબ્દો માં સમજાવીને શુક્લ્પક્ષ ની છેલી તિથી જે દિવસે ચંદ્ર માં આકાશ માં પૂરા થાય છે.આ દિવસે પુર્ણિમા ને પૂન્માસી કહે છે.સૂર્ય અને ચંદ્ર માં સંસપક થાય છે.કહેવામા આવે છે કે આ દિવસ માં જળ અને વાતાવરણ માં વિશેસ ઉર્જા માં આવે છે.ચંદ્ર માં પુર્ણિમા તિથી પર પૃથ્વી અને પાણી તત્વ ને પૂર્ણ રૂપ માં પ્રભાવિત કરે છે.

બધા મહિના માં પૂર્ણિમાને કોઈ ને કોઈ અથવા વ્રત આવશ્ય માનવમાં આવે છે.પણ પુર્ણિમા નું ખાસ મહત્વ હોય છે.આ વખતે પૂર્ણિમા 12 ડિસેમ્બર 2019 માં છે.કહેવામા આવે છે કે તિથી ના દિવસો માં ચંદ્ર માં સ્વામી છે.આવા દિવસો માં માનસિક સમસ્યા માં મુક્તિ મળે છે.

શું તમે ક્યારેય તપસ કરી છે કે પુર્ણિમા ના દિવસે જેમાં ચંદ્ર પોતાની આખી આકૃતિ માં હોય છે.તે માતા લક્ષ્મી ને ખૂબ પસંદ હતા.પૂર્ણિમા ના દિવસે તે ખાસ ઉપાય કરવાથી જીવન માં લક્ષ્મી ની કૃપા થાય છે.

માનવમાં આવે છે કે માર્ગશિર્ષ પુર્ણિમા પર તુલસી ને હોટ તે માટી પવિત્ર નદી,સરોવર અથવા કુંડ મ સ્નાન કરવું ભગવાન વિષ્ણુ વિશેષ કૃપા મળે છે.માર્ગશિન પુર્ણિમા ના દિવસે સૂર્ય અને ચંદ્ર માં સારો સામનો કરવો પડે છે.

તેજ કહેવામા આવે છે કે આ દિવસે તમે કોઈ વિશેસ ઉપાય કરો છો તો તમારા ઘર માં માતા લક્ષ્મી આગમન કરે છે.

શાસ્ત્રો ની પુર્ણિમા પીપલાણા વૃક્ષ ના માતા લક્ષ્મી ને આગમન થાય છે.એટલું જ નહીં તે દિવસે સવારે સ્નાન કરીને પીપળા જાડ માં કોઈ મીઠી વસ્તુ અર્પીત કરો.

આર્થિક સસ્યનો છૂટકારો મળવાથી આ દિવસે શુભ માનવમાં આવે છે.કહેવામા આવે છે કે આ દિવસે ચંદ્રોદય માં દૂધ માં ખાંડ અને ચોખા મલાવીને મંત્ર જપ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *