પાન નો આ ઉપયોગ થી બદલી જાય છે ભાગ્ય ,ધન ની ક્યારે પણ નહીં થાય કમી.શું છે આ જાણો.

પાન ને હિન્દુ ધર્મ માં તેને શુભ માનવમાં આવે છે.હિન્દુ ધર્મ માં પૂજા -પાઠ પાન ના નું ખૂબ વિશેષ મહત્વ હોય છે.તે તેમના ઉપયોગ થી તેમણે આ પૂજા પાઠ પર તેમણે આ પાન નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.કારણ કે તે શુભ માનવમાં આવે છે.આ ધર્મ માં તેમણે આ અધિતમ મહત્વ હોય છે.પણ શું આ પાન ના પ્રયોગ પૂજા પાઠ માં વ્યક્તિ સિવાય કિસ્મત માં સવાર ને માટે કરવામાં આવે છે.

તમને કહેવમાં આવે છે કે પાંદરા ને દાન કરવાથી વ્યક્તિ ના બધાદુખ દૂર થાય છે.અને જીવન માં આ સુખ પણ કારણે વ્યક્તિ ને પાપો ને નાશ કરવા માટે વ્યક્તિ ને ભાગ્ય ને ખૂલી શકે છે.અને આ કારણે જીવન માં સુખ માં સમૃદ્ધિ ને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

  • પાન ના લાભ મેળવામાં આવે તો પોતાની ખિસ્સા માં રાહપ,પોતાના ઘર માં રાખવામા આ ઘર ની બહાર કાઢી શકાય છે.માનવમાં આવે છે કે કોઈ કાર્ય માં તમને આ શુભ હોય છે.
  • જો તમને આ કામ બગડી જાય તો આ એક માન ને એક પાન ને તમને ખિસ્સા આ નાખીને ઘર માં રાખો.
  • જો તમારા ઘર માં છોકરા વાળા જોવા આવે છે તો આ સબંધ માં પાકો કરવા માંગો છો તો છોકરી આ પાન ને ઘસી ને બનાવીને તેનું તિલક કરો.
  • જો તમને એવું લાગે છે કે તંત્ર મંત્ર થી પ્રયોગ કરવાથી વ્યાપાર ને ઠપ્પ કરી દેય છે.તો તમે શનિવાર ના પાંચ પીપલા ના પાન ને 8 ડાંડી વારા પાંદરા લો.આ બધા પાન ને એક દોરા થી પિનદુ વારી ને દુકાન અથવા કાર્યસ્થળ પર બાંધી લો.
  • પાન ને આ તમે ઘર માં મુખ્ય દ્વારા પર આ ઘર માં નકારાત્મક વસ્તુ ખાતાં થઈ જાય છે.પણ આ ધ્યાન રાખવાથી પ્રતિદિન પર આ પાંદરા ને બદલી ને આ કોઈ પણ મુરજાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *