મની પ્લાન્ટ ને ઘર માં આ રીતે રાખવાથી થશે બરકત,માતા લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થઈ જશે.

વાસ્તુશાસ્ત્રમાં ઘરમાં વૃક્ષારોપણ કરવું શુભ માનવામાં આવે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં ઘણા છોડોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તેને ઘરમાં રાખવાથી ઘરમાં સકારાત્મકતા રહે છે અને નકારાત્મકતા કાયમ માટે દૂર રહે છે. મની પ્લાન્ટને ઘરે રાખવાથી શુભ ફળ મળે છે અને ફક્ત આ છોડને ઘરે રાખવાથી ઘણા ફાયદા થાય છે. જો કે, ઘરે મની પ્લાન્ટ રાખતી વખતે, ઘણી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવી પડે છે, જે નીચે મુજબ છે.

જમીન પર કોઈ જામીન નથી

હંમેશા મની પ્લાન્ટ વેલો અપ. ઘણા લોકો આ ઝાડની વેલાને જમીન પર ફેલાવે છે જે ખોટું છે. વાસ્તુ મુજબ મની પ્લાન્ટમાં હંમેશાં ટોચ હોવો જોઈએ અને ક્યારેય તેને જમીનમાં વાવવું જોઈએ નહીં. જો મની પ્લાન્ટ જમીન પર લગાવવામાં આવે તો ઘરમાં વાસ્તુ ખામી વધે છે.

 આ છોડ કોણે ન આપવો જોઈએ

ઘણી વાર આપણે મિત્રોમાં કે સંબંધીઓને ઘરમાં રાખેલા મની પ્લાન્ટ આપીએ છીએ. વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં તેને યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. તમારા મકાનમાં રાખેલ મની પ્લાન્ટ આપવાથી પૈસાની ખોટ થાય છે અને ઘરમાં વિખવાદ રહે છે.

તેને ઘરની બહાર ન રાખો

મની પ્લાન્ટ હંમેશા ઘરના મુખ્ય દરવાજા પાસે અથવા ઘરની અંદર રાખો. આ છોડને ઘરની બહાર રાખવાથી ઘરમાં પરેશાની થાય છે. તેથી, હંમેશાં આ છોડને ઘરની અંદર અથવા છત પર રાખો. તે પણ ધ્યાનમાં રાખો કે તેને અઠવાડિયામાં ત્રણ વાર પાણી આપવું જોઈએ. જો બોટલની અંદર પ્લાન્ટ હોય તો દર અઠવાડિયે તેનું પાણી બદલી નાખો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *