આ વસ્તુઓનું દાન પિતૃપક્ષમાં વિશેષ માનવામાં આવે છે, પૂર્વજો પ્રસન્ન રહેશે, આર્થિક મુશ્કેલીઓ દૂર થશે

હિન્દુ ધર્મ અનુસાર, પિતૃપક્ષ ખૂબ જ ખાસ પ્રસંગ માનવામાં આવે છે, પિત્રુપક્ષા દરમિયાન વ્યક્તિ પોતાના પૂર્વજોની બલિદાન આપે છે અને તેના પૂર્વજોની આત્માની શાંતિ માટે બલિદાન આપે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ આ ન કરે, તો તેના પૂર્વજો આને કારણે ગુસ્સે છે.

આ વસ્તુઓનું દાન પિતૃપક્ષમાં વિશેષ માનવામાં આવે છે

ગાય દાન

જો આપણે હિન્દુ ધર્મ અનુસાર જોઈએ તો ગાય દાનને સૌથી મોટું દાન માનવામાં આવે છે, જો તમે પિતૃપક્ષના દિવસોમાં ગાયનું દાન કરો છો, તો તે તમારી આર્થિક મુશ્કેલીઓને દૂર કરે છે કારણ કે ગોદાનને મહાદાન માનવામાં આવે છે.

તલ દાન

જો તમે પિતૃપક્ષના દિવસોમાં તલનું દાન કરો તો તે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.

ઘી દાન

જો તમે પિતૃપક્ષના દિવસોમાં ગાયના ઘીનું દાન કરો તો તે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે, તેથી, તમારે પિત્રૃપક્ષના દિવસોમાં વાસણમાં ગાયના શુદ્ધ ઘીનું દાન કરવું જોઈએ.

કપડા દાન

જો તમે પિતૃપક્ષના દિવસે કપડાનું દાન કરો છો તો તમને શુભ ફળ મળે છે પરંતુ તમારે ખાસ કાળજી લેવી પડશે કે જો તમે કોઈ બ્રાહ્મણ અથવા જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને કપડાનું દાન કરો છો તો તે કપડા જૂનો છે કે ફાટેલો છે અને ફાટેલો ન હોવો જોઈએ, તમારે હંમેશાં નવા કપડાંનું દાન કરવું જોઈએ.

ગોળનું દાન

પિત્રુ પક્ષ દરમિયાન ગોળનું દાન કરવું શુભ માનવામાં આવે છે.

અનાજ

જો તમે પિતૃપક્ષના દિવસોમાં ચાંદીનું દાન કરો છો, તો તે તમને શ્રેષ્ઠ ફળ આપે છે, એવું માનવામાં આવે છે કે ચાંદીનું દાન કરવાથી પિતાનો આશીર્વાદ મળે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *