અહીં, લોકો આજ સુધી તેમની એક ભૂલ માટે હનુમાન જીને સજા આપી રહ્યાં છે, સત્ય જાણીને તમારા હોશ ઊડી જશે.

હિન્દુ ધર્મમાં દેવી-દેવતાઓની ઉપાસનાનું ખૂબ મહત્વ છે. હિન્દુ ધર્મ અનુસાર, કુલ 33 કરોડ દેવતાઓ છે. પરંતુ બધા દેવી-દેવતાઓની પૂજા થતી

Read more