જો તમને પણ ભગવાન પાસે દીવો પ્રકટાવાની ટેવ ના હોય તો શરુ કરો આજથી, થશે ઘણા ફાયદા…

અત્યાર ના યુગ મા પણ મોટેભાગે માણસો ભગવાન મા શ્રધા રાખે છે અને પૂજા પણ કરે છે પરંતુ એવું તો

Read more

અહીં ભગવાનને છપ્પન ભોગ નહીં પરંતુ ચોકલેટ પસંદ છે, ભક્તો દૂર દૂરથી આવે છે

લખનઉ: અમે મંદિરોમાં ભક્તોને ફળો, ફૂલો, રોલી-ચંદન અને વિવિધ પ્રકારની મીઠાઈ ચડાવતા નથી. પરંતુ તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એક

Read more