ઘણા વર્ષોથી, એક વ્યક્તિએ કાગડાને ખોરાક ખવડાવ્યો, પક્ષીઓને એવી ભેટ આપી કે બધા ચોકી રહી ગયા!

અમેરિકામાં રહેતા સ્ટુઅર્ટ ડાહલક્વિસ્ટ સંગીતકાર હોવાની સાથે પક્ષી પ્રેમી પણ છે. લગભગ 2 વર્ષ પહેલા તેણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એક ખૂબ જ રોમાંચક કિસ્સો જણાવ્યો હતો જે ખૂબ જ વાયરલ થયો હતો. સ્ટુઅર્ટે ટ્વીટ કર્યું ....

Continue reading