આ મંદિર માં બુલેટ ભગવાન ની પૂજા કરવામાં આવે છે,કહાની સાંભરી ને તમે ભાવુક થઈ જશો .

અમે વિચિત્ર મંદિરોની ઘણી વાર્તાઓ વાંચી છે, પરંતુ રાજસ્થાનમાં એક એવું મંદિર છે જ્યાં બુલેટ બાઇકની પૂજા કરવામાં આવે છે,

Read more