નારિયેળ માં આવી રીતે ખાસ આ સિક્કો નાખો ,માતા લક્ષ્મી તમારા પર હમેશા માટે કૃપા થશે.

પૈસા એ એવી વસ્તુ છે જેને આજના સમયમાં દરેક જણ ચાહે છે. દરેક વ્યક્તિ આમાંથી વધુ મેળવવા માંગે છે. પરંતુ

Read more

દેવી લક્ષ્મી આ ઉપાયોથી ઘરે આવે છે, પૈસાની કમી નથી થતી, તે પરિવારમાં રહે છે સુખ શાંતિ.

 પૈસા કમાવવાની દરેક મનની ઇચ્છા હોય છે. પરંતુ તમે ઇચ્છો તે પૈસા કમાવ્યા પછી પણ, જો પૈસા ટકશે નહીં. ઘણી

Read more