તમે પણ ઘરમાં રાખો ગંગાજળ, ક્યારેય ન કરો આ ભૂલો, તમારે પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે….

પવિત્ર નદી ગંગાનું હિન્દુ રિવાજોમાં ઘણું મહત્વ છે, કહેવાય છે કે માત્ર ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવાથી તમારા બધા પાપ ધોવાઈ જાય છે. માતા ગંગાની કૃપાથી તમામ દુર્ભાગ્ય દૂર થાય છે. સનાતન ધર્મમાં ગંગા નદીને દેવીનું ....

Continue reading