સૌથી પહેલા કેમ ગણપતિ ની પૂજા કરવામાં આવે છે શું છે આની પાછળ નું કારણ આ પૌરાણીક કથા માં જવાબ છે

હિન્દુ ધર્મમાં કોઈ શુભ કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા ગણપતિજીની પૂજા કરવામાં આવે છે. તમામ શુભ કાર્યો કરતા પહેલા ગણેશજીની પૂજા

Read more