ધનતેરસ પર આ વસ્તુઓ ખરીદવી એ છે ગરબી આવવાનું આમંત્રણ, 10 વસ્તુઓ માનવામાં આવે છે ખૂબ જ અશુભ.

ધનતેરસ પર સોના-ચાંદીની વસ્તુઓ, વાસણો, સાવરણી અને ધાણા ખરીદવા ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદવી અશુભ માનવામાં આવે છે. 2 નવેમ્બર મંગળવારના રોજ ધનતેરસના દિવસે તમારે ....

Continue reading