ઘરના મંદિરમાં કેટલી મૂર્તિ રાખવી જોઈએ, જાણો મૂર્તિઓની સંખ્યા વિશે

સનાતન ધર્મ અનુસાર શરૂઆતથી જ મૂર્તિપૂજાને વિશેષ મહત્વ છે. નાના મંદિર અને ઘરમાં દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિઓ રાખવાની પરંપરા પ્રાચીન કાળથી ચાલી

Read more