હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્ર ની પૂજા વિધિ ની ક્યારેય પણ આ 7 વસ્તુઓ જે જમીન ઉપર મૂકવી નહીં નહિતર દેવતાઓની નારાજગીનો સામનો કરવો પડશે.

શાલીગ્રામ :- શાલીગ્રામ વિષ્ણુ ભગવાનનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. તેની પૂજા નિયમિત રીતે કરવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત પૂજા દરમ્યાન તેમને રાખવો અતિ શુભ માનવામાં આવે છે. જો શાલીગ્રામ ને ક્યારેક સીધા જમીન ઉપર મૂકી ....

Continue reading