સંપત્તિ કરતાં સંતાનોનું મૂલ્ય વધુ છે, માટે માતા-પિતાએ તેમનું સંવર્ધન કરવું જોઈએ

બાળકોએ મોટામાં મોટી સંપત્તિ છે. જેમ માણસ પોતાની સંપત્તિનું સંર્વધન થાય તે માટે અથાગ પ્રયત્નો કરે છે. તેમ સંતાનોને સાચવવા

Read more

જીવનમાં સુખી થવું હોય તો, યાદ રાખતાં નહિ, પરંતુ આપણે ભૂલતાં શીખવું પડશે…

આપણે ઘણી વખત પુસ્તકોમાં કે કથામાં સાંભળ્યું પણ હશે કે, એક સમડી હતી, તેને માંસનો લોચો જોયો એટલે લઈ લીધો

Read more

રાહુ રહસ્યમય છે, જીવન કરી દે છે ઊથલ-પથલ,જાણો પોતાના જીવન માં જાણો શુભ-અશુભ અસરો.

રાહુ બધા 9 ગ્રહોમાં એક ગ્રહ છે. રાહુને જ્યોતિષવિદ્યામાં અશુભ ગ્રહ માનવામાં આવે છે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ કેટલાક ગ્રહો શુભ

Read more