રામેશ્વરમ જ્યોતિર્લિંગ, શત્રુના વિજય નું પ્રતીક, અહીં ભગવાન શ્રી રામે મહાદેવનો આશીર્વાદ મેળવ્યો.

પ્રાચીન સમયથી ભારતમાં યાત્રાધામનું ધાર્મિક મહત્વ છે. શાસ્ત્રીય વર્ણન મુજબ, આ મહત્વ જાળવવા અને વિશાળ ભારતવર્ષને એકતાના દોરામાં બાંધવા માટે,

Read more