વૈદ્યનાથ ધામ મંદિર: અહીં ‘કામનાલિંગ’ સ્થાપિત છે, જાણો મંદિરની ટોચ પર ‘પંચશૂલ’ નું રહસ્ય.

ધાર્મિક માન્યતાઓને આધારે, આ જ્યોતિર્લિંગ એક સિદ્ધપીઠ છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે અહીં આવનારાઓને બધી ઇચ્છા પૂર્ણ થાય છે.

Read more