મજૂરો ખોદતાં હતા ત્યારે થયું શિવલિંગ ખંડિત, તો પછી થયું સૌથી મોટું ‘ચમત્કાર’!

આપણો ભારત દેશ આસ્થાનો દેશ છે, અહીં અનેક દેવી-દેવતાઓની પૂજા કરવામાં આવે છે! હિન્દુ રિવાજો પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિમાં એક અલગ

Read more