આ દિવસે સરસો નું તેલ લગાવીને હાથ માં કાળો દોરો બાંધી લો ચમકી જશે તમારી કિસ્મત .

તો ચાલો તમને કાળા દોરાના ફાયદાઓ વિશે જણાવીએ: 1. ભંડોળની અછત અથવા પૈસાની અછતની સ્થિતિમાં, શનિવારે ભૈરવ મંદિરમાંથી કાળો દોરો

Read more