આ મંદિરમાં હનુમાન જી વર્ષોથી ભક્તો ની માનતા પૂરી કરી રહ્યા છે, અહીં આવવાનું સૌભાગ્ય છે

મહાબાલી હનુમાન જી સૌથી શક્તિશાળી દેવતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે જે ભક્ત તેમને સાચે જ

Read more