શું છે વ્રત મી કથા ,કેવી રીતે પડ્યું આ નામ,ક્યાં મુહરત માં પૂજા કરવી જોઇયે તો જાણીએ.

આ વ્રત ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની તૃતીયા તિથિ પર હસ્ત નક્ષત્રના દિવસે મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે કુંવારી યુવતીઓ ઇચ્છિત

Read more