લગ્ન માટે શ્રીરામે ભગવાન શંકરનુ ધનુષ તોડી નાખ્યું, જેને 5 હજાર લોકોએ ખેંચી ને લાવ્યા હતા.

મહિનાના શુક્લ પક્ષની પાંચમી તારીખે શ્રાવણ નક્ષત્રમાં ત્રેતાયુગમાં થયા હતા. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, આ તારીખને વિવાહ પંચમી પણ કહેવામાં આવે

Read more