શિવલિંગ પર આ વસ્તુ ક્યારેય અર્પિત ન કરો ભોલે નાથ થઈ જાય છે ગુસ્સે જાણો એ કઈ વસ્તુ છે.

ચાલો આપણે જાણીએ કે ભગવાન ભોલેનાથને કઈ વસ્તુઓ અર્પણ ન કરવી જોઈએ. શંખ જો આપણે હિન્દુ પૌરાણિક કથાઓમાં જોઈએ, તો

Read more