જાણવા જેવુ :-શિવલિંગ પર શા માટે દૂધ ચડાવવામાં આવે છે? તેનું રહસ્ય છે અદભૂત..ક્યારે આ પરંપરા શરૂ થઈ?

શા માટે દૂધ ચડાવવામાં આવે છે?? ઘણા લોકો જાણતા નથી કે શિવલિંગને દૂધથી અભિષેક કેમ કરવામાં આવે છે અને શિવલિંગને દૂધ કેમ ચડાવે છે અને ક્યારે આ પરંપરા શરૂ થઈ. ખરેખર, શિવલિંગ પર દૂધ ચડાવવાનું ....

Continue reading