શિવપુરાણ અનુસાર ભોલે નાથ ને ભૂલ કરીને પણ આ ફૂલ ના અર્પિત કરો.જાણો શું છે આની પાછળ નું કારણ.

મિત્રો, આપણે અહીં વિશેષ ફૂલની વાત કરી રહ્યા છીએ તે છે કેતકીનું ફૂલ. શિવની ઉપાસના કરતી વખતે, તમારે ખાસ કાળજી

Read more