જરૂર થી અજમાવો આ ઉપાય,1 રૂપિયાનો સિક્કો લાવશે દરેક સમસ્યા નો અંત.

જીવનમાં સુખ અને દુઃખ બંને વારાફરતી ચાલે છે.  સુખ અને દુઃખ બંને એક સિક્કાની બંને બાજુ છે. જો તમારો સમય યોગ્ય રીતે ન ચાલતા હોય તો એક રૂપિયાનો સિક્કો લઈ અને નદી અને તળાવ ઉપર ....

Continue reading